มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซูมิ

ประวัติศาสตร์ของฮิระอิซูมิ

ลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับฮิระอิซูมิ

749เริ่มสมัยเทนเปียวคันโปกังสมัยนาราเหมืองทองของสมัยเทนเปียว ได้รับจากประเทศมุสึโนะ
สุเมะโระกิโนะมิโยะสะคาเอะมุโตะอะสุมานารมิจิโนะกุยามะนิโกะงะเนะฮานะสะคุ (บทกลอนไฮกุ)
752ปีเทนเปียวโชวโฮที่ 4มีการสร้างพระใหญ่วัดโทไดจิปางค์ตรัสรู้ (นารา)
788ปีเอนเรียะคุที่7ไซโจว ก่อสร้างวัดเอนเรียะคุจิ ภูเขาเอซัง
794ปีเอนเรียะคุที่13สมัยเฮอันย้ายเมืองหลวงไปยังเฮอันเคียว
801ปีเอนเรียะคุที่ 20ผู้ปกครองบ้านเมือง ซากาโนะอุเอะทามุระมาโระ ได้สร้างบิชะมงโดขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกการชนะสงคราม (จากบันทึกของวัด)
802ปีเอนเรียะคุที่ 21สถาปนาปราสาทอิซาวะ
นอกจากวัดนิกายเบทโทจิ อิวายะบิชะมงโดแล้ว ยังมีการเปิดวัดทัคโคคุเซโคจิ (จากบันทึกของวัด)
804ปีเอนเรียะคุที่ 23รัฐบาลที่ปกครองของมุสึ ได้ย้ายจากปราสาททางะโจว ไปยังปราสาทอิซาวะโจว ไซโจว และคูไก เข้าไปจีน
819ปีโคนิงที่ 10คูไก ได้สร้างวัดคนโกบุจิ ที่เขาโคยะซัง
847ปีโจววะที่ 14พระเอนนิง (จิคะคุไดชิ) กลับมาจากจีน
850ปีคะโจวที่ 3จิคะคุไดชิ ได้เปิดเขา วัดจูซนจิ(ฮิโระไดจิอิน) วัดโมซือจิ(คะโชวจิ) (จากบันทึกของวัด)
862ปีโจวกังที่ 4พระพุทธรูปเนียะไรหิน วัดโคคุเซกิจิ
894ปีคัมเปียวที่ 6ระงับความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน
935ปีโจวเฮที่ 5เกิดความวุ่นวายโจวเฮ เทนเคียว (~941)
ช่วงนั้น มีการก่อสร้างวัดเทนไดจิ
941ปีเทนเกียวที่ 4ฟูจิวาระโนะฮิเดะซาโตะ(บรรพบุรุษของฟูจิวาระแห่งโอชู) ได้โจมตีไทระโนะมาซาคาโด
985เริ่มปีคันนะกังเกนชิน (โอโจวโยชู) ตำราที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
990เริ่มปีโชวเรียะคุกังฟูจิวาระโนะมิจิทากะ ได้เป็นผู้ว่าราชการและสำเร็จราชการแทนจักรพรรดิ
เป็นการเริ่มต้นการปกครองโดยรัฐบาลของตระกูลฟูจิวาระ
1003ปีโจวโฮที่ 5สมัยนั้นเป็นสมัยของ มุราซากิชิกิบุ (เกนจิโมโนะงาตาริ) นิยาย
1007ปีโคที่ 4ฟูจิวาระโนะมิจินางะ เดินทางแสวงบุญไปที่โยชิโนะคินปุซังและสร้างสุสานไว้
1016ปีโจววะที่ 5ฟูจิวาระโนะมิจินางะ ได้เป็นผู้ว่าราชการ และเป็นผู้อำนาจสูงสุดในรัฐบาล
ในโลกนี้ สำหรับตนเองแล้ว เหมือนกับพระจันทร์เต็มดวง ที่ไม่มีอะไรที่ไม่พอ อีกแล้ว
1028เริ่มปีโจวเกนเกิดความวุ่นวาย ไทราโนะทาดะสึเนะ (ถึง1031)
1051ปีเอโชวที่ 6สงครามเซนคุเนนคันเซน
มินาโมโตะโนะโยริโยชิ ได้เป็นผู้ว่าราชการของมุสึ
นิรโทษกรรมจักรพรรดิ อะเบะโนะโยริโยชิ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโยริโทกิ แล้วพักสงคราม
1052ปีเอโชวที่ 7เข้าสู่โลกที่ไม่มีผู้นับถือศาสนาพุทธ
1053เริ่มปีเทนกิฟูจิวาระโนะโยริมิจิ มีการเฉลิมฉลองการสร้างเสร็จสมบูรณ์ของศาลาโฮโอโด เบียวโดอินที่อุจิ (อะมิดะโด)
1056ปีเทนกิที่ 4ฟูจิวาระโนะคิโยฮิระได้ถือกำเนิด
ได้มีเหตุการณ์อากุโทกะวะเกิดขึ้น ฟูจิวาระโนะสึเนะคิโยะ (พ่อของคิโยฮิระ) เข้าร่วมกับอาเบะ
1059ปีโคเฮที่ 2อาเบะโนะซาดาโท และพวก กลุ่มโอคุโระคุ กลุ่มโมโระคะตะแพร่ขยายออกไป
สึเนะคิโยะ เตรียมของมากมาย และออกไปยังชิราฟุ
1062ปีโคเฮที่ 5อาเบะโนะซาดาโทได้พ่ายแพ้เสียชีวิตลงที่คุริยะกาวะ สึเนะคิโยะถูกตัดหัว สงครามเซนคุเนนคันเซนได้จบลง
คิโยฮิระ 7 ขวบ ตระกูลเดะวากิโยฮาระได้รับตัวไป
1063ปีโคเฮที่ 6คิโยฮาระโนะทาเกะโดริ ได้ขึ้นตำแหน่งในกลุ่มจินจุฟุโชว
1070ปีเอนคิวที่ 2เกิดสงครามเอนคิวขึ้น
1077เริ่มสมัยโจวเรียกุชิราคาวะเทนโน ได้เฉลิมฉลองวัดโฮโชวจิ
1081永保元源義家、陸奥守となる
1083ปีเอโฮที่ 3เริ่มสงครามโกซันเนน
1086ปีโอโตคุที่ 3ในการต่อสู้ต้านทานคิโยฮาระ ภรรยาและลูกของคิโยฮิระได้ถูกฆ่า
1087เริ่มสมัยคันจิสมัยของคิโยฮิระโค่นล้มยึดกำแพงเมืองเดะวะคานาซาวะ สิ้นสุดสงครามโกซันเนน
清คิโยฮิระ ได้ยึดครองพื้นที่ที่อาเบะ กลุ่มโอคุโระคุ
1091ปีคันจิที่ 5เดือนพย. คิโยฮิระได้ส่งม้า 2 ตัว ไปให้ขุนนางระดับสูงของจักรพรรดิ ท่านฟูจิวาระโนะโมโรซาเนะ
1095ปีคะโฮที่ 2ในช่วงนั้นคิโยฮิระ ได้อพยบจากโทโยะดะโนะทาจิ กลุ่มเอะซาชิ ไปยังฮิระอิซูมิ (ช่วง1099)
1105ปีโจวจิที่ 2คิโยฮิระ ได้เริ่มลงมือก่อสร้างภูเขาจูซนจิ
เริ่มต้นก่อสร้างวัดทะโฮอินจิก่อน (จากบันทึกของวัด)
ช่วงนั้น ฟูจิวาระโนะโมโตะฮิระได้ถือกำเนิด
1117ปีเคคิวที่ 5ช่วงนั้นคิโยฮิระ เริ่มงานของคนชิคินกินจิโคโชะอิซไซเคียว
1122ปีโฮอันที่ 3สร้างหอไตรเคียวโซ
ช่วงนี้ฟูจิวาระโนะฮิเดะฮิระ ได้ถือกำเนิด
1124ปีเริ่มต้นเทนจิเริ่มต้นสมัยเทนจิ มีการทำพิธีลงเสาของคนจิคิโด จูซนจิ (มีการเขียนอวยพรด้วยหมึก)
1126ปีเริ่มต้นสมัยไดจิเดือนมีค.มีการจัดงานพิธีเฉลิมฉลอง (จินโกโคกกะไดการัน) (จูซนจิเคียวโยกันมง)
1127ปีไดจิที่ 2คิโยฮิระ ได้มีการโต้แย้งกันกับคณะรัฐบาลเรื่องการสร้างพื้นที่ขึ้นใหม่
1128ปีไดจิที่ 3คิโยฮิระ ได้จิไซโฮเรนโค ที่หอไตรเคียวโซจูซนจิ
เดือนกรกฏาคม คิโยฮิระได้เสียชีวิตลง (อายุ 73 ปี)
  สมัยของโมะโตะฮิระเดือนสิงหาคม โมโตะฮิระ เพื่อให้คำอธิษฐานสมหวังได้คัดลอกพระไตรปิฎก ด้วยกระดาษสีน้ำเงินตัว เขียนตัวอักษรสีทอง พันจบ
1129ปีไดจิที่ 4หลังสิ้นคิโยฮิระ โมโตะฮิระสืบทอดตระกูลต่อ, สู้รบต่อกรกับโคเระทสึเนะ
1130ปีไดจิที่ 5โมโตะฮิระ, ฆ่าล้างแค้น โคดาจิ (หรือโคเระทสึเนะ) พี่ชาย
1138ปีโฮเอ็งที่ 4โมโตะฮิระ, เพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อที่จากไป (คิโยฮิระ) ได้ดำเนินการคัดลอกพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร (ฮกเคะ) พันเล่ม
1144ปีเริ่มต้นของสมัยเทนโยこのころ、西行平泉来訪
ได้แต่งกลอน “ตะลึงในความสวยงามของดอกซากุระของเขาทาบะชิเนะที่ไม่คิดว่าจะมีของที่ใดจะเสมอเหมือนเกับซากุระของเขาโยชิโนะอีกแล้ว”
1150ปีคิวอังที่ 6ราวช่วงนี้ได้มีการเริ่มต้นสร้างวัดโมซือจิ และวัดคันจิไซโฮอิง
1151ปีเริ่มต้นของปีนิมเปท่านคัมปะกุ ฟูจิวาระ โนะ โยรินางะ, สั่งให้คิโยฮิระเพิ่มเครื่องบรรณาการ
โมโตะฮิระ, แสดงความไม่พอใจกับการถูกสั่งเพิ่มเครื่องบรรณาการอย่างมาก ของโยรินางะ
สองปีให้หลัง, ปัญหาคลี่คลายจากการเจรจาประณีประนอม
1152ปีนิมเปที่ 2ภรรยาของโมโตะฮิระ (มุเนะโท) เสียชีวิต (จากบันทึกของวัด)
1155ปีคิวจุที่ 2ฟูจิวาระ โนะ ยาสึฮิระเกิด
1156ปีแรกของปีโฮเง็นเกิดความวุ่นวายในปีโฮเง็น
1157ปีโฮเง็นที่ 2ราวช่วงนี้ โมโตะฮิระ เสียชีวิต
1159ปีเริ่มต้นปีเฮจิสมัยฮิเดะฮิระเกิดความวุ่นวายในปีเฮจิ มินาโมะโตะโนะโยชิสึเนะเกิด
1160ปีเริ่มต้นปีเอเรียะกุมินาโมโตะ โนะ โยชิโตโมะตายในการสู้รบ, มินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะลูกชาย ถูกเนรเทศไปดินแดนอิซุ
ฟูจิวาระ โนะ โมโตนาริ (พ่อตาของฮิเดะฮิระ), มีโทษพ่วงจากน้องชายแท้ ๆ โนบุโนริ จึงถูกเนรเทศไปที่ดินแดนมุทสึ
โทกุฮิเมะ ลูกสาว (หรืออาจจะน้องสาว) ของฮิเดฮิระ, สร้างศาลาชิระมิซึอะมิดาโด
1164ปีโจกังที่ 2ไทระ โนะ คิโยโมริ ก่อสร้างวัดเรงเงโออิง (ศาลาซังจูซังเกนโด)
1167ปีนินอังที่ 2ฮิเดฮิระ, ส่งทองเป็นบรรณาการของศาลเจ้าเรียว ในเขตคัตตะมิเนะ และ ศาลเจ้าโอทากายามะ ในเขตชิบาตะ ให้แก่รัฐ
ไทระ โนะ คิโยโมริ, ได้เป็นไดโจไดจิน (รัฐมนตรีมหาดไทย) เริ่มยุครุ่งเรืองของตระกูลไทระ (~1184)
1169ปีเริ่มต้นปีคาโอจักรพรรดิ์โกะ ชิรากาวะ “บันทึกรวมกลอนเรียวจิฮิโช”
1170ปีคาโอที่ 2เดือนพฤษภาคม ฮิเดฮิระ, ถูก ให้ออกบวชตามกฏจูโกะอิ และขึ้นเป็น จินจุฟุ (ศูนย์กลางทหารของโทโฮกุ) โชกุน
1174ปีโจอังที่ 4ราวช่วงนี้, มินาโมะโตะโนะโยชิสึเนะ ได้หลบหนีออกจากวัดคุรามะเดระ มาที่ฮิระอิซูมิ
1175ปีเริ่มต้นปีอังเงนฮิเดะฮิระ, เพื่อระลึกถึงพ่อที่เสียชีวิต (โมโตะฮิระ) จึงได้ทำการจัดสร้างพระสูตร
1177ปีเริ่มต้นปีจิโชฮิเดฮิระและภรรยา, ก่อสร้างศาลาอะมิดาโด วัดโคโซจิ (จากบันทึกของวัด)
1180ปีจิโชที่ 4มกราคม ไทระ โนะ ชิเงฮิระ, เผาวัดโทไดจิ และวัดโคฟุกุจิ
มิถุนายน ย้ายเมืองหลวงไปฟุกุฮาระ
สิงหาคม มินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ, ยกกองทัพไปดินแดนอิซุ
ตุลาคม โยชิทสึเนะ, ออกจากโอชู ไปเผชิญหน้ากับโยริโตโมะ
1181ปีเริ่มต้นปีโยวะกุมภาพันธ์ ไทระ โนะ คิโยโมริเสียชีวิต
8สิงหาคม ฮิเดะฮิระ, ได้รับการแต่งตั้งให้ตำแหน่งสูงขึ้น และให้ปกครองเป็นผู้ดูแลแคว้นมุทสึ
1182ปีเริ่มต้นปีจุเอเมษายน โยริโตโมะ, ดำเนินการลับของการยอมจำนนของฮิเดฮิระที่เอะโนะชิมะ
1183ปีจุเอที่ 2กรกฏาคม มินาโมโตะ โนะ โยชินากะ เดินทางเข้าเมืองหลวง ตระกูลไทระออกจากเมืองหลวง
1184ปีเริ่มต้นปีเกนเรียะกุกุมภาพันธ์ สงครามอิจิโนะทานิ ในช่วงนี้ฮิเดฮิระ ดำเนินการสร้างวัดมุเรียวโคอิน
มิถุนายน เพื่อทำแผ่นทองสร้างหลวงพ่อโตวัดโทไดจิ โยริโตโมะบริจาคพันเรียว ฮิเดฮิระบริจาคห้าพันเรียว
1185ปีเริ่มต้นปีบุนจิกุมภาพันธ์ สงครามยาชิมะ
มีนาคม หมดสิ้นตระกูลไทระที่ดันโนะอุระ
พฤษภาคม มินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ, ห้ามโยชิทสึเนะเข้าคามากูระ
พฤศจิกายน โยชิทสึเนะ, หนีจากเกียวโต มีหมายไล่ล่าโยชิทสึเนะออกมา
1186ปีบุนจิที่ 2เมษายน ฮิเดฮิระ, ทำสนธิสัญญากับมินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ, ส่งเครื่องบรรณาการม้า และทองสู่เมืองหลวงผ่านคามากูระ
สิงหาคม ไซเงียว, เดินทางไปที่ฮิระอิซูมิเพื่อชักชวนให้ทำบุญสร้างแผ่นทอง และผงทองของวัดโทไดจิ
ฤดูใบไม้ร่วงปีเดียวกัน ถึงราวใบไม้ผลิของปีถัดไป โยชิทสึเนะ, เดินทางถึงฮิระอิซูมิ
1187ปีบุนจิที่ 3เดือนตุลาคม ฮิเดะฮิระได้เสียชีวิตลง
1188ปีบุนจิที่ 4กุมภาพันธ์ มินาโมโตะ โนะ ยาสึฮิระ, โมโตนาริ ได้รับคำสั่งไล่ล่าโยชิทสึเนะ
ตุลาคม ได้รับคำสั่งเป็นครั้งที่ 2
พฤศจิกายน พระราชกฤษฏีกาจับกุมโยชิทสึเนะถูกส่งไปยังเจ้าเมืองมุทสึ และเดวะ
1189ปีบุนจิที่ 5เมษายน โยชิทสึเนะ, สังหารตัวเอง
มิถุนายน ยาสึฮิระ, ฆ่าล้างแค้นฟูจิวาระ โนะ ทาดาฮิระ น้องชาย
กรกฏาคม มินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ นำทัพเข้าบุกคามากุระ
สิงหาคม สงครามอาทสึกะชิยามะ ฟูจิวาระ โนะ คุนิฮิระ เสียชีวิตในสงคราม
โยริโตโมะ, เข้าสู่ฮิระอิซูมิ พ่อลูกฟูจิวาระ โนะ โมโตนาริ, ยอมจำนน
กันยายน ยาสึฮิระ, ถูกฆ่าล้างแค้นที่นิเดซากุ (เขตฮิไน)
หมดสิ้นตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชู
ตระกูลฮิทสึเมะ, ยอมจำนน
ฟูจิวาระ โนะ ทากาฮิระ, ยอมจำนน
โยริโตโมะ, ออกคำสั่งคุ้มครองวัดวาอารามในฮิระอิซูมิ
ธันวาคม โยริโตโมะ, เริ่มสร้างวัดเอฟุกุจิ (ศาลาสองชั้น)
1190ปีเริ่มต้นปีเคงคิวมกราคม เกิดความวุ่นวายโอกาวะ คาเนะโตขึ้นที่ มุทสึเดวะ
พฤศจิกายน โยริโตโมะ, เดินทางไปเกียวโตเพื่อเข้าพระราชวัง
1192ปีเคงคิวที่ 3สมัยคามาคุระกรกฏาคม มินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ, เป็นเซอิไดโชกุน
1195ปีเคงคิวที่ 6กันยายน โยริโตโมะ, ออกคำสั่งไปยังทีมฟื้นฟูโอชู คาไซ คิโยชิเงะ และอิซาวะ อิเอะกาเงะเพื่อซ่อมแซมวัดวาอารามในฮิระอิซูมิ
1213ปีเริ่มต้นปีเคมโปะโฮโจ มาซาโกะ ได้มีวิญญาณมาเข้าฝัน ทำให้นึกถึงการบูรณะวัดวาอารามในฮิระอิซูมิ
1219ปีเริ่มต้นปีโจคิวมินาโมโตะ โนะ ซาเนะโตโมะ โดนลอบสังหาร
1220ปีโจคิวที่ 2จิเอง “บันทึกกุกังโช (บันทึกประวัติช่วงต้นคามากูระ)”
1221ปีโจคิวที่ 3ความวุ่นวายในปีโจคิว
มีการจัดตั้งระบบการเมืองการปกครอง
1226ปีคาโรกุที่ 2วัดโมซือจิ (เอ็นริวจิ, วัดคาโชจิ) ถูกเผาทำลาย
1274ปีบุงเอที่ 11สงครามเกงโก (เกิดในปีบุงเอ และโคอัง) ~1281
1288ปีเริ่มต้นปีโชโอคำสั่งจากรัฐบาลคามากูระ, สร้างโอยโดครอบศาลาทองคำคนจิคิโด วัดจูซนจิ
1304ปีคะเง็นที่ 2รัฐบาลคามากูระ, บูรณะหอไตรเคียวโซ วัดจูซนจิ
1318ปีบุมโปที่ 2ในช่วงนี้ มีการสร้าง “แผนผังของโฮโนะเดระมุระโชเอง” (เพื่อส่วนหนึ่งของหอไตรเคียวโซ วัดจูซนจิ)
1334ปีเริ่มต้นปีเกมมุสมัยนัมโบกกุโจวจักรพรรดิโกะ ไดโงะ, รัฐบาลใหม่แห่งเกมมุ
1336ปีเกมมุที่ 3คิตะบาทาเกะ อากิอิเอะ, ได้มาประจำการที่ฮิระอิซูมิในฐานะจินจุฟุ (ศูนย์กลางทหารของโทโฮกุ) โชกุน
คัดลอก “บทสวดมนต์บูชา วัดจูซนจิ”
1337ปีเกมมุที่ 4วัดจูซนจิ, ถูกเผาไหม้ในพื้นที่ด้วยไฟป่า (ระฆังวัดจูซนจิ)
1343ปีโคเอที่ 2สร้างระฆังวัดจูซนจิ
เจ้าของคือทหารประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, อิชิโด โยชิฟุซะ
1355ปีบุงนะที่ 4มีการประดิษฐานเจดีย์โลหะโฮเคียวอิงโต ที่เกาะนากาจิมะในสระน้ำไมทสุรุงะอิเกะ ของวัดคันจิไซโออิน
1392ปีเมโทกุที่ 3สมัยมุโระมาจิ และสมัยอะสึจิโมโมยามะรวมตัวกันของราชวงศ์ทางเหนือและใต้ (สนธิสัญญาสงบศึกเมโทกุ)
1397ปีโอเอที่ 4อาชิกางะ โยชิมิตสึ, สร้างวัดโรกุองจิ “คิงกากุ”
1467ปีเริ่มต้นปีโอนิงความวุ่นวายในปีโอนิง(~77)
1490ปีเอนโทกุที่ 2วัดทัคโคคุเซโคจิ, ในพื้นที่เกิดไฟใหม้เสียหาย (จากบันทึกของวัด)
1571ปีเกงกิที่ 2โอดะ โนบุนางะ, เผาทำลายวัดวัดเอนเรียะคุจิ
1573ปีเกงกิที่ 4วัดคันจิไซโออิน และวัดโมซือจิได้ถูกไฟไหม้ทำลายเสียหายจากการสู้รบ
1590ปีเทนโชที่ 18โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ รวมแผนดินเป็นหนึ่ง
ตระกูลคาไซ และโอซากิสูญสลาย จากการลงโทษโอชู
1591ปีเทนโชที่ 19พื้นที่ฮิระอิซูมิถูกดาเตะมาซามุเนะครอบครอง
1592ปีเริ่มต้นปีบุงโรกุสงครามในบุงโรกุ, เคโจ (~98)
ปีเดียวกัน, วัดทัคโคคุเซโคจิ ได้รับการไหม้เสียหายจากการสู้รบ
1597ปีเคโจที่ 2ศาลาโจเกียวโด ศาลาฮกเกะโด วัดโมซือจิ ไฟไหม้เสียหายจากไฟป่า (บันทึกของวัด)
1598ปีเคโจที่ 3“พระสูตรที่เขียนด้วยตัวอักษรสีทองและเงิน” และสมบัติที่เป็นพระสูตรวัดจูซนจิจำนวนมากถูกนำออกไปจากวัด
1600ปีเคโจที่ 5สงครามเกซกิงะฮาระ
1618ปีเกนนะที่ 4สมัยเอโดดาเตะ มาซามุเนะ, วนชมซากโบราณของฮิระอิซูมิ
1641ปีคังเอที่ 18ได้มีการตรวจสอบพื้นที่โดยแคว้นเซนได (เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ของวัดวาอาราม)
1665ปีคัมบุงที่ 5วัดจูซนจิ, วัดโมซือจิ, วัดทัคโคคุเซโคจิ ได้กลายเป็นวัดในเครือของวัดโทเอซัง คังเอจิ
1683ปีเทนวะที่ 3ดาเตะ ทสึนามุระ, สร้างศาลากิเกโด ที่ทากาดาจิ
1689ปีเกนโรกุที่ 2มัตสึโอะ บะโช, เยือนฮิระอิซูมิ (“โอกุโนะโฮโซมิจิ (เส้นทางเล็ก ๆ ในสุดหลืบ)”)
1695ปีเกนโรกุที่ 8ดาเตะ ทสึนามุระ, ออกคำสั่งอย่างเข้มงวดห้ามให้มีการถอนเสารากฐานของซากโบราณในฮิระอิซูมิ
1699ปีเกนโรกุที่ 12มีการบูรณะศาลาทองคำ คนจิคิโด โดยแคว้นเซนได
1701ปีเกนโรกุที่ 14อุบัติการณ์อะโก
1719ปีเคียวโฮที่ 4ซากุมะ โยชินาริ “บันทึกโออุคังเซกิบุงโร”
1728ปีเคียวโฮที่ 13บูรณะหอไตรโจเงียวโด วัดโมซือจิ
1730ปีเคียวโฮที่ 15สร้างป้ายหลุมศพของภรรยาฟุจิวาระ โมโตะฮิระขึ้นที่ซากคันจิไซโออิน
1760ปีโฮเรกิที่ 6ไอฮาระ โทโมนาโอะ “บันทึกซากเก่าแก่ของฮิระอิซูมิ”
1769ปีเมวะที่ 6นักบวชเซน ยะเรียว (หลานชายของท่านมัตสึโอะ บะโช), จัดสร้างแท่นหินบันทึกกลอน “นัตสึกุซะ” (ในตอนแรกวางอยู่หลังทากาดาเตะ)
1772ปีเริ่มต้นปีอังเอทานาเบะ มาเนะฟุมิ “โฮไนฟุโดกิ (รายประวัติเรื่องราวรายละเอียดของเมือง)”
1775ปีอังเอที่ 4ส่ง “เล่มรายงานฟุโดกิ (รายประวัติเรื่องราวรายละเอียดของเมือง)” ของเมืองฮิระอิซูมิ และเมืองอื่น ๆ ให้แก่แคว้นเซนได
1780ปีอังเอที่ 9ไอฮาระ โทโมนาโอะ “บันทึกเบ็ดเตล็ดของฮิระอิซูมิ”
1786ปีเทมเมที่ 6สึงาเอะ มะสึมิ, เยือนฮิระอิซูมิ, เทศกาลฮะทสึกะโยะ ได้ถูกบันทึกโดยละเอียด (ใน “คาสึมุโคมะงาตะ)
1808ปีบุงกะที่ 5ศาลากิเกโด ถูกบูรณะขึ้นใหม่
1849嘉永2ศาลเจ้าฮะกุซัง และตัวศาลา (เวทีละครโน), ถูกเผา (บูรณะใหม่ในปี 1853)
1868ปีเริ่มต้นปีเมจิเมจิปฏิวัติเมจิ
1870ปีเมจิที่ 3จูซนจิ โมซือจิ วัดทัคโคคุเซโคจิ วัดวัดเอนเรียะคุจิที่ เขาฮิเอซังที่ไม่ได้เป็นวัดที่ถูกควบคุมโดยตรง
1871ปีเมจิที่ 4วันที่ 23 พฤษภาคม มีกฏหมายของไดโจกัง เรื่องการรักษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัดและศาลเจ้า
วันที่ 14 กรกฎาคม จ. ไฮฮังจิ
1875ปีเมจิที่ 8วันที่ 17 ตุลาคม มีการรวมหมู่บ้าน
หมู่บ้านฮิระอิซูมิ ฮิระอิซูมิ ทากาดาเตะ ทัคโคกุ หมู่บ้านคินุโทะเมะ จูซนจิ โทกาอุจิ เข้ารวมด้วยกัน
1876ปีเมจิที่ 9วันที่ 4 กรกฎาคม จักรพรรดิเมจิ ท่องเที่ยวโทโฮคุ
มาเที่ยวชมทากาดาเตะ และจูซนจิ
1883ปีเมจิที่ 16เดือนมกราคม หมู่บ้านคินุโทเมะได้แยกออกและตั้งชื่อใหม่ว่าหมู่บ้านจูซนจิ หมู่บ้านโทกาอุจิ
1888ปีเมจิที่ 21วันที่ 17 เมษายน ได้มีการประกาศใช้ระบบ จังหวัด เขต หมู่บ้านขึ้น
ทากาฮิระ มาบุจิ (ฮิระอิซูมิโคโคโระซาชิ)
1889ปีเมจิที่ 22วันที่ 1 เมษายน ส่วนหนึ่งของโคจิมะเขตฮิงาชิอิไว ได้รวมเข้ากับโอซาเบะ เป็นหมู่บ้านนางาชิมะ ส่วนหนึ่งของ เขตฮิงาชิอิไวจูซนจิ โทโกอุจิ ฮิระอิซูมิได้รวมกันเป็นหมู่บ้านฮิระอิซูมิ
1894ปีเมจิที่ 27สงครามนิชชิน (~95)
1897ปีเมจิที่ 30วันที่ 10 มิถุนายน ประกาศใช้กฏหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการรักษาวัดและศาลเจ้า
วันที่ 28 ธันวาคม คนจิคิโดของจูซนจิ ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ที่ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ
1900ปีเมจิที่ 33เดือนสิงหาคม ได้สร้างอาคารหลักของโมซือจิ
1904ปีเมจิที่ 37สงครามนิจิโระ (~05)
1909ปีเมจิที่ 41วันที่ 23 เมษายน หอไตรเคียวโซได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ที่ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ
1909ปีเมจิที่ 42ได้มีสร้างศาลาหลักของจูซนจิใหม่ โดยคุโระดะ โฮชิน เป็นผู้ตรวจสอบศิลปะและวัฒนธรรม (ศิลปะและวัฒนธรรม)
1914ปีไทโชวที่ 3ไทโชวสงครามโลกครั้งที่ 1(~1918)
1917ปีไทโชวที่ 6วันที่ 5 เมษายน ศาลาโอยโดของคนจิคิโด ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ที่ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ
1919ปีไทโชวที่ 8วันที่ 10 เมษายน ประกาศใช้กฏหมายในการรักษาซากโบราณและภูมิทัศน์งดงามพิเศษ
1921ปีไทโชวที่ 10ได้นำประตูทางเข้าบ้านตระกูลทามุระทางอิจิโนะเซกิ ย้ายมาประกอบใหม่ใช้เป็นประตูทางขึ้นเขาโมซือจิ
1922ปีไทโชวที่ 11วันที่ 12 ตุลาคม ซากสึเกะตาริจันจุจะอะโต ในบริเวณของโมซือจิ และซากโบราณมุเรียวโคอิน ได้ขึ้นทะเบียนซากโบราณ
1923ปีไทโชวที่ 12แผ่นดินไหวใหญ่ที่เขตคันโต
1924ปีไทโชวที่ 13กรมภูมิศาสตร์กระทรวงภายในประเทศ ได้มาสำรวจซากโบราณฮิระอิซูมิ ในปีเดียวกัน ได้มีการก่อสร้าง เรโฮกังของโมซือจิ (ปัจจุบันคือ ศาลาคันซังโด)
1925ปีไทโชวที่ 14งานเทศกาลครบ 800 ปีโชกุนฟูจิวาระ คิโยฮิระ
1929ปีโชวะที่ 4โชวะ(ก่อนสงคราม)วันที่ 28 มีนาคม ประกาศใช้กฏหมายคุ้มครองสมบัติของชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม คนจิคิโดจูซนจิ หอไตรเคียวโซ ศาลาโอยโด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ
ในหน้าร้อนปีเดียวกัน ศาสตราจารย์ฟูจิชิมะ ไกจิโร่ ได้มาสำรวจซากโบราณฮิระอิซูมิ
วันที่ 24 ตุลาคม โศกนาฏกรรมโลก(~1933)
1930ปีโชวะที่ 5ได้มีการขุดสำรวจซากโบราณโมซือจิ ตามคำสั่งของหน่วยงานทางศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (เป็นการศึกษาทางโบราณคดีครั้งแรกของฮิระอิซูมิ)
ขุดสุสานเขาคิงเคซัง (ขุดแบบไม่ได้มีนักวิชาการ)
ปีเดียวกันมีนักโบราณคดีโอดาจิมะ โรกุโร่ ได้มาสำรวจซากโบราณฮิระอิซูมิ
1931ปีโชวะที่ 6จากคนจิคิโด ถึงหอไตรเคียวโซ ได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ให้สมบูรณ์
1933ปีโชวะที่ 8วันที่ 1 เมษายน ประกาศใช้กฏหมายที่ว่าด้วยการรักษาของที่มีคุณค่าทางศิลปะ
1934ปีโชวะที่ 9 มีการสร้างสะพานทากาดาเตะ (สะพานไม้แห่งแรก)
1936ปีโชวะที่ 11งานเฉลิมฉลอง รัฐบาลฟูจิวาระโนะฮิเดะฮิระครบ 750 ปี
1939ปีโชวะที่ 14สงครามโลกครั้งที่ 2(~1945)
1945ปีโชวะที่ 20วันที่ 10 สิงหาคม เครื่องบินรบของอเมริกาเข้าโจมตี หน้าสถานีรถไฟฮิระอิซูมิ ไฟไหม้บ้านเรือนกว่า 45 หลัง
วันที่ 16 พฤศจิกายน สหประชาชาติ ได้ถูกเลือกประธานองค์การยูเนสโก้
1946ปีโชวะที่ 21โชวะ(หลังสงคราม)ทัคโคคุเซโคจิ อิวายะบิชะมงโด ถูกไฟไหม้
1947ปีโชวะที่ 22วันที่ 15 กันยายน พายุไต้ฝุ่นคาสุรีน
1948ปีโชวะที่ 23วันที่16 มิถุนายน มีการตั้งสมาคมการท่องเที่ยวฮิระอิซูมิ
วันที่ 16 กันยายน พายุไต้ฝุ่นอะโลน
1949ปีโชวะที่ 24วันที่ 26 มกราคม โฮริวของคนจิคิโด เกิดไฟไหม้ กำแพงที่มีการวาดได้ถูกไฟไหม้
1950ปีโชวะที่ 25วันที่ 22 มีนาคม จูซนจิคนจิคิโด กำหนดให้มีการสำรวจทางโบราณคดีเกี่ยวกับร่างของตระกูลฟูจิวาระทั้งสี่รุ่น
วันที่ 1 เมษายน เปิดงานเทศกาลฟูจิวาระแห่งโอชู ครบรอบก่อตั้งจูซนจิ โมซือจิมา 1100 ปี มีถึงวันที่ 31 ตุลาคม
วันที่ 30 พฤษภาคม ได้ประกาศกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ในปีเดียวกัน คณะกรรมการศึกษาธิการจ.อิวาเตะ ได้สร้างรร.มัธยมศึกษาตอนต้นฮิระอิซูมิ พร้อมกับมีการศึกษาทางโบราณคดีที่ซากโบราณฮานะดาเตะอิเซกิ
1951ปีโชวะที่ 26วันที่ 9 มิถุนายน คนจิคิโดของจูซนจิได้เลือกให้เป็นโครงสร้างที่เป็นสมบัติของชาติแบบที่ 1 ตามกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
1952ปีโชวะที่ 27เดือนตุลาคม คุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (สำนักงานวัฒนธรรม) ได้เข้าทำการสำรวจทางโบราณคดีของซากโบราณมุเรียวโคอินอะโต
วันที่ 22 พฤศจิกายน ซากโบราณมุเรียวโคอินอะโต และซากโบราณในบริเวณของโมซือจิ สึเกะตาริจันจุจะอะโต ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานพิเศษ
1953ปีโชวะที่ 28วันที่ 1 ตุลาคม ออกกฎหมายให้เปลี่ยนจากหมู่บ้านเป็นเขตฮิระอิซูมิ
1954ปีโชวะที่ 29เดือนตุลาคม ดร.ฟูจิชิมะ ไกจิโร่ ได้เป็นประธานในการสำรวจซากโบราณของฮิระอิซูมิ และเริ่มสำรวจทางโบราณคดีที่โมซือจิ และซากคันจิไซโออินอะโต (~1958)
หลังจากนั้น มีการสำรวจบริเวณภายในของจูซนจิ ซากโบราณนางิโนะโกะโชะ และซากโบราณอื่นๆ
1955ปีโชวะที่ 30วันที่ 24 มีนาคม ซากโบราณมุเรียวโคอินอะโต ได้เป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนพิเศษ
วันที่ 15 เมษายน หมู่บ้านฮิระอิซูมิ กับหมู่บ้านนางาชิมะได้รวมเข้าด้วยกัน
วันที่ 3 พฤษภาคม จูซนจิ(ซังโคโซ) เสร็จสมบูรณ์
1956ปีโชวะที่ 31วันที่ 1 พฤษภาคม มีงานเทศกาลเฉลิมฉลองครบรอบ 800 ปีของรัฐบาลฟูจิวาระโนะโมโตะฮิระ มีถึงวันที่ 6
1957ปีโชวะที่ 32วันที่ 12 พฤศจิกายน สวนของวัดโมซือจิ ได้ขึ้นทะเบียนภูมิทัศน์งดงาม
1958ปีโชวะที่ 33ปีนี้ จูซนจิได้เลือกให้ขึ้นเป็นวัดใหญ่พิเศษ ของนิกายเทนไดชู เป็นโทโฮคุไดฮงซัง
ตำนานแสงของพระพุทธเป็นอมตะจากวัดเอนเรียะคุจิ
1959ปีโชวะที่ 34วันที่ 14 เมษายน มีการตั้งสมาคมการท่องเที่ยวหมู่บ้านฮิระอิซูมิขึ้น (ได้ยกเลิกสมาคมการท่องเที่ยวฮิระอิซูมิ)
วันที่ 1 พฤษภาคม ได้มีการเปิดงานเทศกาลครบรอบการสร้างคนจิคิโด 850 ปี จัดงานถึงวันที่ 31 เดือนเดียวกัน
วันที่ 23 พฤษภาคม สวนของวัดโมซือจิ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นภูมิทัศน์งดงามพิเศษ
ได้มีการสำรวจซากโบราณฮิระอิซูมิ โดยเริ่มขุดสำรวจทางโบราณคดีภายในบริเวณของจูซนจิ(~1968)
1960ปีโชวะที่ 35วันที่ 20 มกราคม สะพานทากาดาเตะ สะพานเอคิวได้มีการสร้างเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์
วันที่ 3 พฤษภาคม มีงานเทศกาลเฉลิมฉลองครบรอบ 770 ปีของนักบวชไซเคียวจูซนจิ
วันที่ 18 กรกฎาคม มีการเปิดศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวฮิระอิซูมิ
1961ปีโชวะที่ 36วันที่ 1 พฤษภาคม มีการเฉลิมฉลองก่อตั้งครบรอบ 900 ปี ของรัฐบาลคิโยฮิระ
วันเดียวกัน วัดทัคโคคุเซโคจิ อิวายะบิชะมงโดสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์
1962ปีโชวะที่ 37วันที่ 7 ตุลาคม มีการซ่อมแซมคนจิคิโด (เป็นการซ่อมใหญ่ของโชวะ ถึงปี1968)
1963ปีโชวะที่ 38วันที่ 1 เมษายน มีการเปิดให้บริการที่จดรถของซากาชิตะโจว จูซนจิ
วันที่ 1 พฤษภาคม เฉลิมฉลองครบรอบวันเสียชีวิตจิคะคุไดชิ ครบ 1100 ปี
วันที่ 2 พิธีเคลื่อนย้ายศพเพื่อการสักการะ ที่คนจิคิโด
1964ปีโชวะที่ 39วันที่ 25 คบเพลิงโตเกียวโอลิมปิค ได้ผ่านบริเวณซากาชิตะ ของจูซนจิ
1965ปีโชวะที่ 40วันที่ 1 พฤษภาคม ครบรอบสิบปีที่ได้มีการออกกฏหมายให้รวมหมู่บ้าน
วันที่ 3 ทำพิธีขึ้นศาลาโอยโดใหม่คนจิคิโด ของจูซนจิ
วันที่ 16 สิงหาคมมีพิธีการเขียนตัวอักษรตัวใหญ่บนเขาทาบะชิเนะ (สืบเป็นประเพณีที่มีต่อจากนี้ไป)
วันที่ 2 พฤศจิกายน ได้มีการตั้งเปิดบ.การท่องเที่ยวจังหวัดอิวาเตะ (คันซังเท) เสร็จสมบูรณ์
1966ปีโชวะที่ 41วันที่ 27 มีนาคม งานเทศกาลต้นไม้ของฮิงาชิอิไว เทือกเขาทาบะชิเนะ มีซากุระ1,000 ต้น
วันที่ 2 พฤษภาคม การปรับปรุงโครงสร้างทากาดาเตะได้เสร็จสมบูรณ์
เดือนพฤษภาคม มีการถ่ายทำหนัง(มินาโมะโตะโนะโยชิสึเนะ)ของ NHK ที่งานเทศกาลฟูจิวาระ มีคนเข้าร่วมมากกว่า สองแสนคน
วันที่ 28 มิถุนายน ได้มีกำหนดตำแหน่งประธานหมู่บ้านฮิระอิซูมิ
วันที่ 1 พฤศจิกายน สถานีฮิระอิซูมิได้สร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์
1967ปีโชวะที่ 42วันที่ 22 ตุลาคม พิธีขึ้นอาคารใหม่ของคนจิคิโด จูซนจิ
วันที่ 2 พฤศจิกายน เปิดใช้ ถนนอุตสาหกรรมเขาทาบะชิเนะ(เส้นทางวิ่งเขาทาบะชิเนะ)
1968ปีโชวะที่ 43วันที่ 1 พฤษภาคม คนจิคิโดของจูซนจิเสร็จสมบูรณ์ (มีการปรับปรุงภายในเสร็จสิ้น)
วันที่ 1 พฤศจิกายน มีพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณของหมู่บ้านให้คุณฟูจิชิมะ ไกจิโร่
1969ปีโชวะที่ 44วันที่ 4 พฤศจิกายน สมาคมสำรวจซากโบราณฮิระอิซูมิ ได้เริ่มสำรวจทางโบราณคดีที่นางิโนะโกะโชะ (~1972)
มีการปรับปรุงแนวรั้วของเขาบริเวณทากาดาเตะ พร้อมกันกับเคลื่อนย้ายศาลากิเกโด(ที่ปัจจุบัน)
1970ปีโชวะที่ 45วันที่ 26 กันยายน มีการจัดกีฬาแห่งชาติที่อิวาเตะ ได้ใช้ไฟคบเพลิงจากไฟของจูซนจิ คล้ายกับแสงจากพระพุทธที่ส่องไม่มีวันดับ
วันที่ 14 ตุลาคม พระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินี ทั้งสองพระองค์ได้เสร็จมาเยือน
โมซือจิ ได้เป็นภูเขาพิเศษ ของนิกายเทนไดชู
1971ปีโชวะที่ 46วันที่ 22 พฤษภาคม เขาทาบะชิเนะเกิดไฟป่า
1972ปีโชวะที่ 47เริ่มมีการปรับปรุงซากโบราณคันจิไซโออินอะโต (~1977)
วันที่ 16 พฤศจิกายนน การประชุมยูเนสโก้ครั้งที่ 17 เรื่อง(อนุสัญญามรดกโลก)
1973ปีโชวะที่ 48วันที่ 28 กรกฎาคม ที่จอดรถของโมซือจิสร้างเสร็จพร้อมให้บริการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พิธีครบรอบ 20 ปีของการออกกฎหมายรวมตัวจากหมู่บ้านเป็นเขต
1974ปีโชวะที่ 49วันที่ 8 กุมภาพันธ์ โทโฮคุชิงคันเซน (อุโมงค์เขาทาบะชิเนะ) ทำให้เชื่อมต่อผ่านตลอดเส้น
1975ปีโชวะที่ 50วันที่ 28 มิถุนายน ถนนหลวงหมายเลข 4 อิจิโนะเซกิบายพาสได้เปิดให้บริการ
วันที่ 4 พฤศจิกายน จุดพักถนนรถยนต์โทโฮคุ ได้ตัดผ่าน(อุโมงค์ฮิระอิซูมิ)
1976ปีโชวะที่ 51วันที่ 2 เมษายน พิธีการรวมตัวของรร.มัธยมศึกษาตอนต้น
1977ปีโชวะที่ 52วันที่ 1 เมษายน วันสถาปนาศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ
วันที่ 4 พฤษภาคม การปรับปรุงซ่อมแซมซากคันจิไซโออินอะโตเสร็จ
วันที่ 17 พฤษภาคม การรำเอนเนน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปธรรมที่สำคัญ
วันที่ 19 พฤศจิกายน ถนนหลวงโทโฮคุผ่านจากอิจิโนะเซกิ ถึงโมริโอกะเปิด
1978ปีโชวะที่ 53วันที่ 1 เมษายน เปิดอาคารแสดงมรดกต่างๆ ของโมซือจิ
วันที่ 12 มิถุนายน เกิดแผ่นดินไหวที่จ.มิยางิ ความรุนแรงระดับ 4
วันที่ 14 สิงหาคม เปิดการแสดงยามค่ำคืนที่จูซนจิ (มีปฏิบัติในอดีตกาล โคเรเคียวจิ)
1979ปีโชวะที่ 54เริ่มการซ่อมแซมส่วนของสวนโมซือจิ
วันที่ 22 พฤษภาคม บริเวณภายในจูซนจิ ได้เป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนพิเศษ
1980ปีโชวะที่ 55วันที่ 24 มีนาคม งานเทศกาลเฉลิมฉลองใหญ่ของฟูจิวาระโนะคิโยฮิระสิ้นไปครบ 850 ปี จัดงานถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน
1982ปีโชวะที่ 57วันที่ 20 พฤษภาคม ผูกสัมพันธ์เป็นพี่น้องระหว่างเมืองกับอ.ทานาเบะ จ.วากายามะ
วันที่ 23 มิถุนายน พิธีเปิดโทโฮคุชิงคันเซนผ่าน (ระหว่างโมริโอกะ กับโอมิยะ)
1983ปีโชวะที่ 58สวนโมซือจิ ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมๆกับ มีการสำรวจทางโบราณคดี ทำให้พบวัตถุโบราณที่ทำให้เกิดน้ำไหล
1984ปีโชวะที่ 59ต้นไม้เทสุจู (โมซือจิ เซนจูอินโชะโซ) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติที่สำคัญทางวัฒนธรรม
1985ปีโชวะที่ 60วันที่ 1 เมษายน กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนประธานหมู่บ้านฮิระอิซูมิ และสัญญาลักษณ์ของเมือง(ดอกไม้ นก ต้นไม้)
วันที่ 22 เมษายน พิธีเปิดน้ำของซากที่ทำน้ำไหลของสวนโมซือจิ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พิธีฉลองครบรอบ 30 ปีของการรวมหมู่บ้าน
1986ปีโชวะที่ 61วันที่ 20 เมษายน เทศกาลเฉลิมฉลองใหญ่ครบรอบรัฐบาลฟูจิวาระโนะฮิเดะฮิระ รัฐบาลมินาโมะโตะโนะโยชิสึเนะ มูซาชิบูเบนเก 800 ปี จัดงานถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน
วันที่ 18 พฤษภาคม มีการเปิดเทศกาลโกกุซุยโนะเอน ที่สวนวัดโมซือจิ (ในอดีตมีการจัดทุกปี)
1987ปีโชวะที่ 62วันที่ 21 พฤษภาคม เปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฮิระอิซูมิ (ปัจจุบันศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ)
วันที่ 30 เมษายน ที่ทำาการเขตฮิระอิซูมิเสร็จสมบูรณ์
1988ปีโชวะที่ 63มีการเริ่มทำการสำรวจทางโบราณคดีของซากนางิโนะโกะโชะเป็นบริเวณกว้าง (~1993)
1989เริ่มต้นปีเฮเซเฮเซวันที่ 13 พฤษภาคม (ในสุดของถนนเล็ก) งานเทศกาลครบรอบ 300 ปีของบะโช 10/12
วันที่ 11 มิถุนายน งานฉลองอาคารหลักที่สร้างใหม่ของวัดโมซือจิ
1990ปีเฮเซที่ 2วันที่ 22 เมษายน งานฉลองการซ่อมแซมเสร็จของศาลาโอยโด ซึ่งใช้ปกป้องคนจิคิโดของจูซนจิ
1992ปีเฮเซที่ 4วันที่ 29 เปิดงาน(งานเทศกาลประเทศเหลืองทองอร่าม เจแปนฮิระอิซูมิ) จัดถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน
เดือนมิถุนายน การประชุมแห่งชาติได้รับทราบอนุสัญญาของมรดกโลก ณ.เดือนกันยายน ประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ลำดับที่128
วั นที่ 14 ธันวาคม คณะกรรมการตรวจสอบการสำรวจทางโบราณคดีของซากโบราณฮิระอิซูมิ ได้ตกลงให้ซากยานางิโนะโกะโชะ เป็นซากโบราณอาคารของฮิระอิซูมิ
การซ่อมแซมปรับปรุงสวนโมซือจิได้เสร็จสิน
1993ปีเฮเซที่ 5วันที่ 4 กรกฎาคม เปิดกล้องละคร NHK (โฮมุระทาสึ) ถ่ายทำถึงมีนาคมของปีถัดไป
เดือนพฤศจิกายน กระทรวงโยธา (ปัจจุบันคือกรมการขนส่ง) ได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางสายเลียบแม่น้ำคิตากามิและบายพาสของทางหลวงสาย 4 ฮิระอิซูมิ
นางิโนะโกะโชะ
1995ปีเฮเซที่ 7วันที่ 17 มกราคม แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชินอาวาจิ
วันที่ 30 เมษายน เปิดงานฮิระอิซูมิสีทองโยมิงะเอะเระ จัดถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
เดือนตุลาคม ครบรอบ 40ปี ที่มีการรวมหมู่บ้านฮิระอิซูมิ
1997ปีเฮเซที่ 9วันที่ 5 มีนาคม ซากโบราณยานางิโนะโกะโชะ ขึ้นทะเบียนซากโบราณสถาน
เกี่ยวกับช่วงหลังการขึ้นทะเบียน โปรดดูในหนังสือนี้ตามปีที่แสดงใน หน้า15 ถึงหน้า18
วันที่ 1 กรกฏาคม งานเทศกาลฉลองคนจิคิโดของจูซนจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติครบรอบ 100 ปี จัดถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน
1999ปีเฮเซที่ 11วันที่ 24 จัดตั้งสมาคมยูเนสโก้ฮิระอิซูมิ
วันที่ 11 พฤศจิกายน เปิดอาคารเอกสารของยานางิโนะโกะโชะ เปิดเส้นทางบางส่วนของบายพาสฮิระอิซูมิถนนหลวงสาย 4
2000ปีเฮเซที่ 12วันที่ 24 มีนาคม พิธีฉลองซังโคโซใหม่ของจูซนจิ
งานเทศกาลเปิดเขาจูซนจิ โมซือจิ 1150 ปี
วันที่ 23 กรกฎาคม เปิดงานอีเว้นต์คริตศักราช 2000 ของหมู่บ้าน จัดถึงวันที่30 พฤศจิกายน
วันที่ 17 พฤศจิกายน (มรดกโลกด้านวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ) ได้มีการตกลงให้เสนอลงรายชื่อเข้าไปยังบัญชีเสนอชื่อเข้าเป็นมรดกโลก
2001ปีเฮเซที่ 13วันที่ 26 สิงหาคม งานเทศกาลฉลองใหญ่เปิดเขาวัดทัคโคคุเซโคจิครบ 1200 ปี
พิธีครบรอบเสร็จสมบูรณ์ของคนโด
วันที่ 21 ธันวาคม เปิดใช้สะพานใหม่ทากาดาเตะ
2002ปีเฮเซที่ 14วันที่ 15 กรกฎาคม ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณของหมู่บ้านฮิระอิซูมิ ฟูจิชิมะ ไกจิโร่ ได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุ 103 ปี
2003ปีเฮเซที่ 15วันที่ 26 พฤษภาคม ซังริคุใต้เกิดแผ่นดินไหว ความรุนแรงระดับ 6 อ่อน
2005ปีเฮเซที่ 17วันที่ 9 มกราคม มีการเปิดกล้องละครของ NHK (โยชิสึเนะ) ถึงเดือนธันวาคม
วันที่ 3 พฤษภาคม งานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิฟูจิวาระ มีการเข้าแถวชมมินาโมะโตะโนะโยชิสึเนะ ของนักท่องเที่ยวมากถึง 2แสน5หมื่นคน
วันที่ 1 ตุลาคม กำหนดให้มีสมาคมการจัดการเรื่องทัศนียภาพ หมู่บ้านฮิระอิซูมิ
วันที่ 15 ตุลาคม งานเฉลิมฉลองการรวมกันครบรอบ 50 ปี
2006ปีเฮเซที่ 18วันที่ 16 เมษายน งานครบรอบ 850 ปี ของรัฐบาลฟูจิวาระโนะโมโตะฮิระ
2008ปีเฮเซที่ 20วันที่ 14 มิถุนายน มีแผ่นดินไหวที่จ.อิวาเตะ และจ.มิยางิ ความรุนแรงระดับ 5 รุนแรง
วันที่ 21 มิถุนายน ลงทะเบียนให้มาเยี่ยมชมที่คนจิคิโด
วันที่ 7 กรกฎาคม (มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม) เลื่อนกำหนดการเลือกมรดกโลกออกไป (วันที่ 6 ของที่แคนาดา)
วันที่ 24 กรกฎาคม ชายฝั่งด้านเหนือของ จ. อิวาเตะนั้นมีแผ่นดินไหว ความรุนแรงระดับ 5 รุนแรง
2009ปีเฮเซที่ 21วันที่ 14 เมษายนเปิดอาคารศูนย์มรดกโลกทางวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฮิระอิซูมิปรับปรุง)
2010ปีเฮเซที่ 22วันที่ 12 มิย. ชาวบ้านได้เยี่ยมชมคนจิคิโดที่ได้ยื่นขอจดทะเบียน
วันที่ 28 มิย.ได้มีการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนระหว่างฮิระอิซูมิกับ จ.เทนได ประเทศจีน
2011ปีเฮเซที่ 23วันที่ 11 มีค. ได้มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ระดับ 5 รุ่นแรง และแผ่นดินไหวตามมาระดับ 6 เบา ที่เขตโทโฮคุ เกิดสึนามิ และเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โตเกียวเดงเรียะคุฟุกุชิม่าเกิดระเบิด
วันที่ 29 มิย. การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 35 (ฮิระอิซูมิ) ได้รับเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
วันที่ 3 กค. เปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมคนจิคิโด หลังจากได้มการฟื้นฟูโทโฮคุ หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ
วันที่ 24 กย.เปิดงานเทศกาลฮิระอิซูมิฟูกุโค สายลมแห่งแดนสุขาวดี มีถึงวันที่ 25
วันที่ 8 พย. มีการเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
2012ปีเฮเซที่ 24วันที่ 13 กพ. กระทรวงต่างประเทศ ได้จัดงานเฉลิมฉลองการได้รับเลือกเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ

กลับหน้าหลัก