มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซูมิ

ส่วนต่างๆของสินทรัพย์ของมรดกทางวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

คิงเคซังMt. Kinkeisan

เขาคิงเคซัง เป็นเขาในความศรัทธาในความเชื่อของพระสูตรกองที่สถิตย์บนยอดเขา ของตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชู โดยตีนเขาด้านทิศตะวันออกมี(ซากวัดฮานะดาจิ)อันเสื่อมสลาย ที่เคยสืบทอดตำนานของซากศาลาซะโอกองเกนโดหลงเหลืออยู่
คณะกรรมการมรดกโลก ได้ยกย่องถึงเอกลักษณ์ยิ่งใหญ่อันแสนพิเศษการมีอยู่ของฮิระอิซูมิว่า เป็นการรวมเอาสวนสุขาวดีแห่งฮิระอิซูมิทั้งของวัดโมซือจิ ซากวัดคันจิไซโออิน ซากวัดมุเรียวโคอิน ทั้งสามแห่งนั้นมา โดยให้เขาคิงเคซัง ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์กลาง ไว้ในสารยอมรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของ “ฮิระอิซูมิ”


ซากสุสานบนยอดเขากลับไปยังหน้าสารบัญ