มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซูมิ

ส่วนต่างๆของสินทรัพย์ของมรดกทางวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

วัดโมซือจิMōtsū-ji

 วันโมซือจิ ถูกสร้างขึ้นโดยฟูจิวาระแห่งโอชูรุ่นที่สองโมโตะฮิระ, รุ่นที่สามฮิเดะฮิระ เคยเป็นวัดที่มีความเยี่ยมยอดจนได้รับการบันทึกลงไปใน “บันทึกประวัติศาสตร์อะซึมะคางามิ” ว่า “เป็นความสง่างามของวัดที่ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบในดินแดนนี้” แต่ทว่าในยุคปัจจุบันศาลาอาคารต่าง ๆ ได้เสื่อมสลายลงไป ซึ่งภายในเขตวัดนั้นมีซากโบราณที่ยังสมบูรณ์ยังได้รับการรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดี และจุดสำคัญคือได้มีการฟื้นฟูสวนสุขาวดี (โจวโด) ให้กลับฟื้นคืนขึ้นมา
 คณะกรรมการมรดกโลก ได้ยกย่องให้สวนสุขาวดี (โจวโด) ที่เป็นตัวแทนของสวนของวัดโมซือจิ แห่งฮิระอิซูมิว่า “เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของแนวความคิดของญี่ปุ่นโบราณที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเรื่องสวน น้ำ ภูมิทัศน์โดยรอบ กับอุดมคติในเรื่องแนวความคิดสุขาวดี


สวนวัดโมซือจิ เขาจำลอง (สึกิยามะ)


สวนวัดโมซือจิ รางน้ำ (ยาริมิซุ)


อาคารโจเกียวโด

กลับไปยังหน้าสารบัญ