มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซูมิ

ส่วนต่างๆของสินทรัพย์ของมรดกทางวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

ซากวัดคันจิไซโออินKanjizaiōin Ato

 ซากวัดคันจิไซโออิน เป็นซากของวัดที่ถูกสร้างขึ้นโดยภรรยาของฟูจิวาระแห่งโอชูรุ่นที่สอง โมโตะฮิระ สวนสุขาวดีที่เป็นซากศาลาอะมิดาโดใหญ่เล็กสองศาลา ที่มีบ่อน้ำไมซูรุเป็นศูนย์กลาง ที่แผนไพศาลออกมา โดยมีเขาคิงเคซังเป็นฉากอยู่เบื้องหลัง
 มาถึงยุคปัจจุบัน ศาลาอาคารต่างๆ ได้ถูกทำลายลงจนหมดสิ้น ตัวสวนเองก็ได้เสื่อมสลายจนมีการดัดแปลงเป็นนาข้าวมาก่อน และในทุกวันนี้ได้มีการฟื้นฟู ดัดแปลงพื้นที่ของสวน และซากของพื้นที่ศาลาอาคารต่าง ๆ โดยอิงผลของการสำรวจขุดค้น
 คณะกรรมการมรดกโลกได้ยกย่องว่า ซากวัดคันจิไซโออิน รวมถึงวัดโมซือจิ ซากวัดมุเรียวโคอินเป็น “การก่อสร้างที่แสดงเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นถึงดินแดนพระพุทธศาสนา (โจวโด-สุขาวดี) บนโลก”


น้ำตกหินเดนระกุกลับไปยังหน้าสารบัญ