มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซูมิ

ส่วนต่างๆของสินทรัพย์ของมรดกทางวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

ซากวัดมุเรียวโคอินMuryōkōin Ato

 ซากวัดมุเรียวโคอิน เป็นซากของวัดที่สร้างขึ้นโดยฟูจิวาระแห่งโอชูรุ่นที่สาม ฮิเดะฮิระ โดยมีโครงสร้างเป็นศาลาอะมิดาโด ที่สร้างโดยอิงแบบมาจากศาลาโฮโอของวัดเบียงโดอิง และหมู่อาคารที่มีศูนย์กลางเป็นบ่อน้ำห้อมล้อมทั่วบริเวณ ซึ่งฉากหลังของศาลาอะมิดาโด (ทางด้านตะวันตก) มีศูนย์กลางเป็นเขาคิงเคซัง และทิวเขาทอดยาวออกไป
 ภายหลังจากการสิ้นสลายของตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชูนั้น ศาลาอาคารทั้งหลายได้เสื่อมสลาย และหายไป บ่อน้ำได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นผืนนา แต่ตัวซากของที่แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดี
 คณะกรรมการมรดกโลก ได้ยกย่องว่า สวนในสภาพที่สมบูรณืแบบของสวนสุขาวดี (โจวโด) ของวัดมุเรียวโคอิน แห่งฮิระอิซูมินั้น “เป็นฉากทัศน์แห่งเมืองในอุดมคติที่ได้รับการสร้างขึ้นมาให้มีรูปร่าง โดยมีศาลาพุทธที่ได้รับการเชื่อมโยงกับยอดเขาของเขาคิงเคซัง ต้นไม้ และบ่อน้ำ”


ภาพจำลองวัดมุเรียวโคอิน CGกลับไปยังหน้าสารบัญ