มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซูมิ

ส่วนต่างๆของสินทรัพย์ของมรดกทางวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

วัดจูซนจิChūson-ji

วัดจูซนจิ ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นศาลาขนาดใหญ่ (ไดการัน) โดยฟูจิวาระแห่งโอชูรุ่นแรก คิโยฮิระ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของฮิระอิซูมิในตอนช่วงต้นศตวรรธที่ 12 หลังจากสิ้นตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชู ศาลาพุทธต่าง ๆ ได้ถูกทำลายไปมากมาย เว้นเพียงแค่มรดกแห่งชาติ และมรดกสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติจำนวน 6 แห่ง เช่นศาลาคนจิคิโด, หอไตรเคียวโซ, ศาลาโอยโด คนจิคิโดเป็นต้น ที่ซากโบราณที่ยังสมบูรณ์ยังได้รับการรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดี คณะกรรมการมรดกโลกกล่าวว่า “ศาลาคนจิคิโด ที่ฉาบไปด้วยทองอย่างอร่ามนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงหลงเหลือจากศตวรรษที่ 12 และแสดงถึงความมั่งคั่งยิ่งใหญ่ของตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชู” และซากปรักหักพังของหมู่วัดและซากบ่อน้ำใหญ่การันที่ได้รับการบันทึกอยู่ใน “บันทึกแห่งการสร้างวัดจูซนจิ” ก็ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูง


ภายในศาลาคนจิคิโด


ซากบ่อน้ำใหญ่การัน


หอไตรเคียวโซ

กลับไปยังหน้าสารบัญ