มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซูมิ

ประวัติศาสตร์ของฮิระอิซูมิ

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ฟูจิวาระแห่งโอชู

ประวัติของโอชูที่เป็นที่กำเนิดของ(มรดกโลกฮิระอิซูมิ)

สงครามเซนคุเนน

 จากนี้ประมาณ 950 ปีก่อนสมัยกลางยุคเฮอัน ตระกูลที่มีอำนาจที่เรียกว่า(อะเบะ) ได้ขยายอนาเขตกว้างขวางจากตรงกลางของจ.อิวาเตะไปจนถึงทางใต้ของจ. จากที่หัวหน้ากลุ่มที่ชื่อว่าอะเบะโนะโยริโทะกิมีอำนาจมากๆขึ้น ขุนนางในวังก็ต่างหวันวิตกกับความยิ่งใหญ่นี้ จึงได้ส่งนักรบมินาโมะโตะโนะโยริโยชิมาประจำการเพื่อปกป้องดินแดน สงครามระหว่าอะเบะโนะโยริโทะกิ กับพ่อลูกซาดาโต้ ก็ได้มีการเริ่มต้นขึ้น
 สงครามของฝ่ายอะเบะ กับฝ่ายมินาโมะโตะโนะโยริโยชิ และพ่อลูกซาดาโต้นั้นยาวนานถึง 12 ปี ทำให้มีทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
 หลังจากสิ้นสุดสงครามพ่อลูกมินาโมะโตะโนะโยริโยชินั้น ก็ได้ขยายอาณาเขตอำนาจปกครองไปจนถึงอากิตะ และยังเข้าร่วมกับโยชิฮาระโนะทาเกะโนะริ ทำให้อะเบะได้ถูกโค่นล้มลง และสงครามนี้ได้ถูกเรียกว่า (สงครามเซนคุเนน)
 อะเบะโนะโยริโทะกิ และพ่อลูกซาดาโต้ได้เสียชีวิตลงในสงคราม และสามีของลูกสาวของโยริโทะกิที่ชื่อ ฟูจิวาระโนะสึเนะคิโยะก็ได้ถูกมินาโมะโตะโนะโยริโยชิฆ่าตายเช่นกัน ลูกสาวของโยริโทะกินั้นมีลูกชายอายุ 7 ขวบแต่งงานใหม่กับทาเกะซาดะ แล้วได้พาลูกชายเข้าตระกูลคิโยฮาระ และลูกชายนั้นก็คือ( ฟูจิวาระโนะคิโยฮิระ)

สงครามเซนคุเนน (ปีค.ศ.1051-1062)

 คนที่เป็นต้นเหตุของสงครามนี้คือ คิโยฮาระ มินาโมะโตะโนะโยริโยชิที่ซื่งกระวนกระวายใจนั้นได้ขอร้องให้คิโยฮาระช่วยสนับสนุนตน ทหารของโยริโยชิเมื่อได้รวมเป็นพวกเดียวกันกับคิโยฮาระ ก็เข้ายึดโคโระโมะกาวะพื้นที่ซึ่งเคยเป็นของอาเบะ ส่วนทหารของอาเบะนั้นได้ถอยหนีไปอยู่ (อ.โมริโอกะ) สงครามได้กินระยะเวลาประมาณครึ่งเดือน ท้ายสุดอาเบะก็ได้ถูกโค่นล้มลง

สงครามโกซังเนน

 หลังจากตระกูลของอะเบะได้ถูกโค่นล้มลง เมื่อ(สงครามเซนคุเนน) ได้ 20 ปี ตระกูลของคิโยฮาระผู้โค่นล้มอาเบะนั้น ก็ได้มีปัญหาเรื่องผู้สืบทอด ทำให้เกิดการสู้รบระหว่างพี่น้อง (สาเนะฮิระ คิโยฮิระ อิเอะฮิระ) ภายหลังลูกชายคนโตสาเนะฮิระเสียชีวิต ก็ยังคงมีสงครามระหว่างคิโยฮิระและ อิเอะฮิระต่อ นอกจากนี้ ทางในวังก็ได้ส่งมินาโมะโตะโนะโยชิอิเอะมาเพื่อปกป้องดินแดน ก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มทหารของคิโยฮิระ ทำให้เกิดเป็นสงครามใหญ่ ซึ่งเรียกสงครามนี้ว่า (สงครามโกซังเนน) จากสงครามนี้คิโยฮาระได้ถูกฆ่าตาย และคิโยฮิระก็ได้รอดชีวิต ภายหลังคิโยฮิระจึงได้ย้ายจากเอะสาชิไปอาศัยอยู่ที่ฮิระอิซูมิ
 ระหว่างช่วงเวลาประมาณ 100 ปี ที่วัฒนธรรมรุ่งเรืองดั่งแสงทอง ประวัติศาสตร์ฮิระอิซูมิก็ได้เริ่มต้นขึ้น

สงครามโกซังเนน (ปีค.ศ.1083-1087)

สงครามเซนคุเนน เป็นการต่อสู้กันภายในครอบครัวคิโยฮาระ โดยคิโยฮิระได้เข้าร่วมด้วย
 คิโยฮิระนั้นในสงครามเซนคุเนน ได้เข้าช่วย มินาโมะโตะโนะโยชิอิเอะ(ลูกชายของโยริโยชิ) ทำให้ชนะสงคราม จากสงครามครั้งนี้ คิโยฮิระซึ่งในอดีตอยู่ในอาณาเขตปกครองของอะเบะ แน่นอนว่าขยายรวมอาณาเขตการปกครองของตระกูลคิโยฮาระ(จ. อากิตะ)เข้าด้วย จึงอำนาจมากยิ่งขึ้นไปอีก

ฟูจิวาระแห่งโอชู